Loučení s prázdninami (31. 8. 2014)

Text: Dáša Čermáková, Foto: Ludvíkovi

V neděli odpoledne jsme se sešli na hřišti, abychom se rozloučili s prázdninami. Báli jsme se, jestli nám bude přát počasí, ale naštěstí přestalo pršet chvíli po příjezdu pana Novotného. Pan Novotný s sebou nepřivezl jen hezčí počasí, ale i dva krásné koně, na kterých ještě s Klárkou předváděli westernový výcvik. Paní Řeháková nám přitom do mikrofonu vysvětlovala, co vidíme, a přidávala další zajímavé informace o výcviku i o chovu koní. Celé vystoupení se velmi líbilo dospělým i dětem. Často jsme byli překvapení tím, co všechno se kůň dokáže naučit. Na konci programu se několik dětí na koních i projelo a snad všechny děti si koně alespoň pohladily. Po představení jsme si na ohni opekli buřty.

Ondřej Ludvík © 2010 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4

Doporučujeme Webhosting ATTIVO - Neomezený profesionální webhosting jen za 25 Kč!