Obnova třešňového sadu (5. 4. 2014)

Text: Zdena Žáčková, Foto: Ludvíkovi

V rámci tohoto pokračování akce „Zasaďte strom“ jsme čistili Třešňovku od náletových dřevin. Děti měly to štěstí, že mohly pozorovat při práci ornitologa Ing. Pešatu a mohly se tak dovědět mnoho zajímavého o ptáčcích, které odchytil. Dopoledne jsme zakončili opékáním buřtů.

 

Ondřej Ludvík © 2010 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4

Doporučujeme Webhosting ATTIVO - Neomezený profesionální webhosting jen za 25 Kč!