Rozloučení s prázdninami (30. 8. 2015)

Text: Zdena Žáčková, Foto: Ludvíkovi

Konec prázdnin ještě zdaleka nemusí znamenat konec léta. Na letošní rozloučení s prázdninami nám vyšel opravdu horký letní den. Na hřišti však bylo ve stínu velkých stromů velmi příjemně, zvláště když byl otevřený stánek s občerstvením. Naše pozvání tentokrát přijala skupina Metropollis z Nového Bydžova. Předvedla ukázky historického šermu, povídání o střelných i chladných zbraních, včetně ukázek střelby, a orientální tanec. Dověděli jsme se mnoho zajímavého, ale hlavně jsme se výborně bavili. Bylo vidět, že účinkující jsou sehraná a pohodová parta. Ve chvíli se jim podařilo vytvořit skvělou atmosféru a vtáhnout velké i malé diváky do děje jednotlivých výstupů. Vydařené odpoledne jsme završili k večeru opékáním buřtů. Nezbývá než shrnout, že ti, kteří nedorazili nebo přišli pozdě, a proto zmeškali hlavní program, mohou jen litovat.

Ondřej Ludvík © 2010 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4

Doporučujeme Webhosting ATTIVO - Neomezený profesionální webhosting jen za 25 Kč!