Růžovka

Ve starých třešňových a zvláště v selských zahradách na venkově jest tato třešeň velmi rozšířená a oblíbená; jest to však více rodinná tradice, pro kterou si tuto přízeň zachovala.
Plod jest prostřední velikosti, průměrně asi 22 mm vysoký i široký, 10 plodů váží 62 g.
Tvar má tupě srdčitý, krásně pravidelný; s obou stran jest zcela málo smáčknutý, od poloviny plodu k temeni se zužuje do tupě kuže-lovitého tvaru, čímž povstává široce a tupě ukončené temeno. Po jedné straně se táhne čára, která končí bělavou tečkou v mělké pro-hlubince a dělí plod na dvě stejné polovice.
Stopka jest slabá, 3 cm i více dlouhá, u malých plodů sedí na povrchu, u větších v mělčí, prostorné jamce.
Slupka jest dosti pevná, bledě (slámově) žlutá, z větší části zarůžovělá, na slunečné straně krásně růžová, v místech zastíněných jest zcelu žlutá, nebo žluté čárky prosvítají; plod má velmi sličný vzhled.
Dužnina jest jemná, měkká, bělavá, dosti šťavnatá, šfáva nebarví; chuti jest sladké, dobré.
Pecka jest malá, má vyvstalý, široce otevřeny hřbet, od dužniny jde dobře.
Zraje v prvé polovici července, ve IV. týdnu třešňové zralosti.
Strom roste bujně, rozvětvuje se v řídké, rozložité koruny, dosahuje značné velikosti, vyniká zdravostí a až do vysokého stáří plodností; plodí záhy a velmi hojně v chomáčích,
Upotřebení: Pro dopravu se nehodí, uplatní se pouze tam, kde jest poptávka po levném ovoci, kde se nehledí tak na kvalitu jako množství a láci.
Synonyma: Stručný popis uvádí Piksa: »Rů-žová třešeň«, Rosenkirsche.

Zdroj: Vaněk - Lidová pomologie

Růžovka

Ondřej Ludvík © 2010 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4

Doporučujeme Webhosting ATTIVO - Neomezený profesionální webhosting jen za 25 Kč!