Sedm a půl brigádníka (9. 4. 2011)

Text:Ondřej Ludvík Foto:Ludvíkovi

Protože v naší obci není park a v nejbližším pěšky dostupném okolí ani žádný les, rozhodli jsme se, že trochu zkultivujeme nejbližší remízek, kterému se všeobecně říká Borovina. Neplánujeme žádnou „komplexní přestavbu“, nechceme vyřezat všechny keře uvnitř lokality, zasahovat do přirozeného pásma keřů po obvodu remízku, ani kácet velké vzrostlé stromy. Cílem naší snahy je provést dílčí úpravy tohoto remízku za účelem zlepšení využitelnosti, a to jak pro naše členy i občany obce Orel, pro cizí návštěvníky, tak i pro živočichy zde žijící.

Přestože jsme o této akci informovali další organizace i veřejnost sešlo se nás nakonec „jen“ sedm dospěláků a jeden čtyřletý „půlbrigádník“ všichni z řad Orelského bubínku. Ze všeho nejdřív jsme sesbírali komunální odpad. Bylo to několik pytlů převážně plastových láhví a obalů, ale našlo se i pár dílů auta (část palubní deska atp…). Jako další úkol jsme měli v plánu vytahání suchých větví z porostu, nicméně silný vítr nás zahnal do klidné části údolíčka ve východní části. Tohle opukové údolí je jediné místo, ve kterém jsme chtěli úplně vyřezat náletové dřeviny. I přestože nás byla jen hrstka, podařilo se nám to a všechny větve někdy kolem poledne skončily na obrovské kupě, která se snad časem stane úkrytem pro drobná zvířata. Musíme se pochválit, tahle akce se prostě vydařila, nálada byla výborná a byl za námi vidět opravdový kus práce.

A co všechno máme vlastně s tímhle kouskem přírody v plánu:

  • Vyklidit z celé lokality komunální odpad.
  • Vyklidit spadané větve a vytvořit z nich několik kup, které mohou sloužit jako přirozené úkryty pro drobné živočichy.
  • Ve východní části prosvětlit zbytek opukových skal vyřezáním nízkých náletových keřů. V tomto místě bychom v budoucnosti chtěli nainstalovat několika klád k sezení a vybudovat tak odpočinkové místo.
  • V celé lokalitě zprůchodnit původní „cestičky“, případně rozšířit jejich počet.
  • V severozápadní části vyřezáním náletových keřů vyčistit vstupní část do lokality. Do budoucna vyrobit a v tomto místě instalovat tabuli s informacemi o živočiších a rostlinách v této lokalitě.
  • V jižní části vysekat porost kopřiv, z opukových kamenů vybudovat zídku jako úkryt pro drobné živočichy a malé napajedlo pro ptáky.
  • Ochránit, případně přesadit na vhodnější místo v rámci této lokality, semenáčky listnatých stromů (dubů, buků a habrů).
  • Vyrobit a rozvěsit několik ptačích budek v celé této lokalitě.

Ondřej Ludvík © 2010 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4

Doporučujeme Webhosting ATTIVO - Neomezený profesionální webhosting jen za 25 Kč!